Verklig vikt

Simma!

Cykla!

Spela badminton!

Emlan
Emlan
Anna
Anna
Tårtan
Tårtan
Marre
Marre
Limpan
Limpan
v. 34
v. 33 60,0 108,0
v. 32 77,9 60,6 108,6
v. 31 - 109,0
v. 30 - 108,8
v. 29 - 108,2
v. 28 60,2 110,5
v. 27 - -
v. 26 77,9 -
v. 25 - 109,8
v. 24 77,9 - 109,9
v. 23 78,9 -
v. 22 79,0 59,5 110,5
v. 21 78,2 - 110,5
v. 20 78,7 59,0 111,2
v. 19 79,4 59,4 111,7
v. 18 80,3 - 110,4
v. 17 80,1 58,8 109,7
v. 16 80,5 58,9 109,8
v. 15 80,5 - 109,6
v. 14 81,6 58,8 109,8
v. 13 80,4 58,4 110,6
v. 12 80,4 58,7 110,6
v. 11 81,2 59,5 110,5
v. 10 82,4 60,0 111,4
v. 9 82,1 60,0 112,1
v. 8 82,2 60,5 111,8
v. 7 81,4 60,4 112,4 68,0
v. 6 82,4 60,7 112,4
v. 5 81,8 59,6 113,3
Emlan Anna Tårtan Marre Limpan

AdLibris

TradeDoubler

Tjejringen

Tiger-länk