Verklig vikt

Simma!

Cykla!

Spela badminton!

Emlan
Emlan
Anna
Anna
Tårtan
Tårtan
Marre
Marre
Limpan
Limpan
v. 20 91,0 59,0 - - -
v. 21 90,5 58,7 - 116,1 -
v. 22 89,6 58,3 - 115,0 -
v. 23 - 58,5 93,1 114,3 -
v. 24 89,1 57,8 91,8 113,8 -
v. 25 88,1 58,2 90,9 - -
v. 26 87,3 58,5 91,3 113,8 -
v. 27 86,7 58,7 90,3 112,8 -
v. 28 86,5 58,6 89,7 112,6 -
v. 29 85,9 58,9 89,0 - -
v. 30 85,9 58,5 89,4 - -
v. 31 85,9 59,5 89,0 112,4 -
v. 32 84,4 58,2 89,0 111,9 -
v. 33 - 58,7 - 113,5 73,7
v. 34 84,2 59,1 88,5 113,5 73,0
v. 35 83,8 59,5 86,5 111,1 72,7
v. 36 83,4 58,9 86,5 111,1 -
v. 37 82,6 59,9 86,1 111,1 73,1
v. 38 - 58,5 88,0 111,6
v. 39 83,2 60,2 ! - 111,6
v. 40 81,9 58,5 87,8 111,3 74,2
v. 41 83,0 59,4 - - 73,8
v. 42 82,3 59,3 - - 73,5
v. 43 - 59,9 88,3 - -
v. 45 82,6 59,3 88,5
Emlan Anna Tårtan Marre Limpan

AdLibris

TradeDoubler

Tjejringen

Tiger-länk